लेखक/ कवि

1. श्री ज्ञान रँजन झा


2. डा० पद्मनाभ मिश्र

3. राजीव रंजन लाल

4. कुन्दन कुमार मल्लिक

5. केशव करण (समस्तीपूरी)

6. शुभाष

7. अविनाश

8. अल्पना मिश्रा

9. ज्योतिप्रकाश लाल "नारायणजी"

10. मनीष झा (बालचन)

11. इन्द्रकान्त लाल

12. शैलेन्द्र मोहन झा

13. मीनू राजीव लाल

14. डा० धनाकर ठाकूर

15. खट्टर काका

16. डा० विजय ठाकूर

17. अजीत कुमार झा

कथा....भैरवी

कथा....भैरवी विवाहक पाँचम बरखक बाद अनायास भैरवीसँ चन्द्रेश्वर बाबाक मन्दिरमे भेट भेल छल। नरक निवारण चर्तुदशीक व्रत केने रही। मायक जिदपर...